Pages

27 October 2010

Tac.az

(verse:Qaraqan)
Boz günlərə paralel rəngli səhifələr,
Həyatımızdan uçur boinqlə dəqiqələr.
Ə
gər hər şeydən bezmisənsə bura gəl,
Bizim bitmir enerjimiz sanki “duracell”.
Bizim saytlar işl
əmir kerasinlə,
TAC.az sanki naqasaki xerosima.
Kimin başındadı TAC bu gün bax seç,
N
ədir həyat tərzin linkləşdir tap seç.
Paralel dünya burda gerç
əy arzular,
Yox yarımçıq hissl
ər, var gerçək arzular.
Yox yersiz t
əriflər, yox pafoss,
F
ərqli fikirlər, beyinler tam xaos!..

Nədir bu reklam? Məni güldürmə.
De buna d
əstək daha düzgündür!.. (x2)


(verse:Qaraqan)
M
ənim həyatım - menim qaralama dəftərim,
Öyr
ənirəm üzərində mən səhflərin,
Atılaraq üz
ərindən mən səddlərin,
Genişl
əndirərək sərhədləri!..
M
ən inanıram bu divarlari qıracam!
Yıxılsam da t
ərsəm bir də duracam!
Ed
əcəksiz “hack”, yenisini quracam!
Bu danılmaz fakt TAC bizim olacaq!..