Pages

27 October 2010

Yox Meydan

(Nəqarət:Miri Yusif)
Aç gözünü sus dost dinl
ə
Yen
ə qarşıda boş boş günlər
Yen
ə efirdə sarı bülbüllər
Qara qarğalara, yox meydan (x2)

Aç gözünü sus dost dinlə
Bu n
ə yaxşılıqdı sonu minnət?
Bu n
ə basabas adı olub millət?
X
əyanətə bais iblis insan!


(verse:Qaraqan)
H
ər sözü süzgəcdən keçirərək,
Ə
zbərlədik dərsləri köçürərək!
Göz qorxusu it
əcək döyülərək!
Sevgi zirv
əsinə qalxırsan söyülərək!
Hörm
ət qələmdi, həyatımız imtahan
Pul gün
əşdi qalan hamı günəbaxan!
N
ə qədər çox, o qədər parlaqdı.
Amma biz tikanıx biz
ə xoş zülmət!
HOST hücuma! H
ərə bir tərəfdən yapışsın!
G
əl bu sistemi didək!
Qara buludlar, gün
əş palçığa qarışsın!
Siz ağlıyın bizd
ə güləy!
Yen
ə də geridə qoyaraq, söz ürəyinə dolaraq
Öz vicdanını qovaraq,
Euro d
əyişir dollara!
Dem
ə sözü soz gəlişi, susmaq olacaq vərdişi
S
ən bir baxginan bunlara, qul olublar ki pullara!

(Nəqarət:Miri Yusif)
Aç gözünü sus dost dinl
ə
Yen
ə qarşıda boş boş günlər
Yen
ə efirdə sari bülbüllər
Qara qarğalara, yox meydan!
Aç gözünü sus dost dinl
ə
Bu n
ə yaxşılıqdı sonu minnət?
Bu n
ə basabas adı olub millət?
X
əyanətə bais iblis insan!


(verse:Qaraqan)
Repl
ə fəlsəfə arasındakı uçurumdan,
Ç
əkirəm eyni rəsmi fərqli rənglər üsulunnan
Bizi siz d
əyişmədiz, indi kimi gözdüyürsüz?
Biz
ə pis deyib üzdə gizlicə dinliyirsiz!
Qulaglar HOSTlaşdı, geyiml
ər HOSTlaşdı, Forumlar HOSTlaşdı, beyinlər HOSTlaşdı!
Bu x
əstəliy yayılır telefonlardan iPod-dan!
Keçir havadan sudan, keçir torpaqdan oddan!

İnsanlar v
əhşiləşdiycə biz
Dinl
ətdiy!
Bu da bizim d
ərsimiz!
Biz düz söz bird
əki dərdimiz
H
ər bizə nifrət eliyən bizim fəxrimiz!

Fanatla HOSTçular arasında sərt çəkdik!
Biz bir çox mövzular üz
ərindən xətt çəkdik!
Kim deyir x
ərc çəkdik,
Biz bura qalxmaqçün,
Kiml
ərsə çiçək çəkdi,
Amma biz dağ ç
əkdik!

(Nəqarət:Miri Yusif)
Aç gözünü sus dost dinl
ə!
Yen
ə qarşıda boş boş günlər!
Yen
ə efirdə sari bülbüllər
Qara qarğalara, yox meydan!
Aç gözünü sus dost dinl
ə
Bu n
ə yaxşılıqdı sonu minnət?
Bu n
ə basabas adı olub millət?
X
əyanətə bais iblis insan!


(verse:Qaraqan)
Saxta gülüşl
ər və saxta necəsənlər.
Dün
ənki çobanlar bugün danışır MSN`nən
Gör
əsən nə öyrənib görəsən nə götürəsən
İçini d
əyişmiyib çölünü dəyişən bu cəmiyyətdən?
Xaricd
ə təhsil tapıb əxlaqını itirən qızlar,
Tanımıyıb öz bacısına arxadan söz atan g
ənclər!
Bakı pozulub bu gün sabah pozular G
əncə!
Gör
əsən başıvı götürüb qaçasan hansı kəndə?


(verse:Miri Yusif)
Dur! B
əsdi bu qədər ağır mövzular!
Axı sonra bizi dinl
əməzdər qızlar,
Bu mahnıya r
əqs eləməzdər klubda!
In da club, baby biz
ə lazim in da club


(verse:Qaraqan)
Yüngül mövzular, açıq aydın maskarad!
Mil
ətin beyninə lazımdı plasktik əməliyyat!
Z
əhlən gedir HOSTdan?
Zövqün
ə uyğun gəlmir?
Onda niy
ə bu treki axıra kimi dinlədin?

(Nəqarət:Miri Yusif)
Hahahah..
Aç gözünü sus dost dinl
ə
Yen
ə qarşıda boş boş günlər
Yen
ə efirdə sari bülbüllər
Qara qarğalara, yox meydan!
Aç gözünü sus dost dinl
ə!
Bu n
ə yaxşılıqdı sonu minnət?
Bu n
ə basabas adı olub millət?
Xəyanətə bais iblis insan!